سلام من اومدم با یک سوال (البته با ایده ای قدیمی)

سیارک آپوفیس (Apophis) در حضیض و اوج مداری خود، به ترتیب 0.7461 و 1.0985 AU از خورشید فاصله دارد. زمانی که فاصله ان از خورشید برابر با فاصله میانگین زمین از خورشید شود، سرعت ان چقدر است؟